Hình Ảnh

Trại Chánh Kiến 2- Full

access_time23/06/2009

– Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng BBT đã nhận được đầy đủ từ hình ảnh trại liên đoàn Thanh thiếu – trại Chánh

Trại Ca Diếp 2

access_time13/06/2009

– Lần thứ 2 kì trại của BHT GĐPT Đức Tâm, mang tên trại Ca Diếp đã diễn ra và thành công tốt đẹp (Kì

1 7 8 9
menu