Cố Ni trưởng Bảo Nguyệt

Lể tiểu tường – Cố Ni Trưởng Bảo Nguyệt

access_time10/02/2012

Mới đó mà đã được 1 năm, ngày Thầy mất… Sáng ngày 8.2.2012, tại Diệu Giác Ni tự, Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BẢO NGUYỆT

access_time02/04/2011

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BẢO NGUYỆT (1943 – 2011) Viện chủ chùa Diệu Giác. **** Ủy viên Từ thiện Ban Đại Diện

[TỔNG HỢP] Tang lể Cố Ni Trưởng Thích nữ BẢO NGUYỆT

access_time01/04/2011

Sáng chủ nhật, hôm Thầy vừa tịch: Lể nhập quan Đức Tâm thọ tang Cố Ni trưởng Đưa di ảnh Cố Ni trưởng về lể

Cảm niệm của GĐPT Đức Tâm trong Lể Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng

access_time27/02/2011

CẢM NIỆM CỦA GĐPT. ĐỨC TÂM TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG VIỆN CHỦ CHÙA DIỆU GIÁC(25/02/2011) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Khóc Thầy – HGT

access_time25/02/2011

— Trời sài gòn sáng nay buồn quay quắt Quặn thắt lòng, con trẻ, cảnh mồ côi Đời nghiệt  ngã như gió thoảng mây trôi

Điếu văn Khóc Thầy – GĐPT Đức Tâm

access_time25/02/2011

CẢM NIỆM CỦA HUYNH TRƯỞNG – ĐOÀN SINH GĐPT. ĐỨC TÂM Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh

1 2
menu