Chu niên - Vu lan

Hình ảnh Chu Niên 22 – GĐPT Đức Tâm

access_time09/09/2013

Vu Lan Mùa hiếu hạnh, cũng chính là thời điểm mà anh chị em Áo Lam Đức Tâm lại tất bật với các công tác chuẩn bị cho Chu Niên của đơn vị. Chu Niên là dịp để anh chị em cùng tề tựu về lại, cùng nhìn nhận đánh giá hành trình mà đơn vị đã đi qua.

Chu Niên 22 – GĐPT Đức Tâm

access_time08/08/2013

Ban Huynh Trưởng GĐPT ĐỨC TÂM Trân trọng kính mời Quý Đạo Hữu, Quý Anh Chị Em áo lam hoan hỷ đến dự: Lễ mừng Chu

Lễ Vu lan báo hiếu – Diệu Giác Ni tự

access_time01/09/2012

Du trú xứ đang được đại trùng tu, quý Ni Chúng chùa Diệu Giác cũng đã tạo mọi điều kiện để tổ chức buổi đại

Danh sách nhận Kỷ yếu mừng Chu Niên 20 năm – GĐPT Đức Tâm

access_time11/09/2011

Dưới đây là danh sách các anh chị em đã đăng ký nhận Kỷ yếu mừng Chu niên 20 năm của GĐPT Đức Tâm Đức

Chu Niên 20 – GĐPT Đức Tâm

access_time29/08/2011

Chủ nhật 28.8, Chu Niên lần thứ 20 của GĐPT Đức Tâm  đã diễn ra thành công trong sự chia vui, chúc mừng của Quý

Lể Vu Lan PL 2555 tại trú xứ Diệu Giác ni tự

access_time14/08/2011

– Lê vu lan năm nay có khá đông quý Phật tử về tham dự. Mùa Vu Lan đầu tiên vắng Thầy, Quý Ni chúng

1 2
menu