Cảm tác Thơ

Nhớ ngày hội Dũng

Nhớ ngày hội Dũng năm nao
Rừng già thác đổ xiết bao kiêu hùng
Anh em trên dưới đồng chung
Một lòng lửa Dũng nấu nung sáng ngời
Cùng nhau họp mặt vui chơi
Không quên tu học. Bạn cùng tôi giữ lòng
Chuẩn bị biết mấy cho xong
Vừa nghe thông báo đã mong tới ngày
Trại mạc văn nghệ vui say
Thêm trò chơi lớn ở ngay giữa rừng
Anh em bè bạn chung lưng
Cùng vượt thử thách cùng chung hướng về
Hương rừng biết mấy đê mê
Ầm vang thác đổ thỏa thuê cõi lòng
Vượt qua hết trạm, thong dong
Đây rồi đất Phật trong lòng hân hoan
Chặng đường biết mấy gian nan
Tâm Bi Trí Dũng kiên gan chí bền!

Ta cùng lên, dốc cao thác đổ
Ta cùng ngồi, giữa cây cỏ núi rừng
Ta cùng vui ca, bỏ chướng ngại sau lưng
Ta cùng đến, hết chặng đường khắc khổ

Rồi hôm nay, sau bao ngày cách trở…

Đã thoả lòng chờ đợi ngóng trông
Ngày vui hội Dũng đến trong “tháng này”
Nào cùng tinh tấn chung tay
Về đây hội trại, đắp xây Lam bền!

Cảm tác Dũng – thác Mai ‘07
N.T

menu