Cảm Tác Dũng 2010

Cảm Tác Dũng 2010


Anh em ta từ lúc ướt sương đêm

Bước lên đường khi gà chưa gọi sáng

Hùng Dũng lên những bước chân trai tráng

Dẫu khó khăn  gian khổ có sá  gì

Khoác áo lam ta thệ nguyện kiên trì

Luôn bước tiếp con đường Bi Dũng Trí

Hát ca vang trên đường xa thiên lý

Về hội Dũng hôm nay giữa đại ngàn

Đây rừng xanh ngập trong ánh nắng vàng

Đây thác đổ ầm vang như thúc giục

Những bước chân dẫm trên tầng lá mục

Hãy tìm về hòa lẫn với thiên nhiện

Các công trình ta thực hiện trước tiên

Dựng lên đó giữa rừng trong ngày hội

Cơn mưa chiều làm đường tuy lầy lội

Nhưng không làm lửa dũng tắt trong ta

Đêm khuya rừng nghe tiếng suối reo ca

Len bóng cây ánh nửa vẩng trăng khuyết

Nhớ ngàn xưa ý người trai cương quyết

Trong đêm dài cưỡi ngựa để ra đi

Đoàn lam ta luôn mãi mãi khắc ghi

Lửa dũng tâm ánh đạo vàng soi sáng

Đường bát chánh chân bước đều không nản

Sẽ một ngày đưa ta đến chân như

Chút kỉ niệm đôi dòng gửi văn thư

Tinh thần dũng màu áo lam sáng mãi

Tự nhủ lòng rồi đây ta sẽ phải

Bền chặt lòng tinh tần với màu lam.

Nguyên Tú-Kiều Tuấn Anh.

menu