Cảm niệm Đản Sanh

Hôm nay Đản sanh , Đấng cha lành
Thương xót quần sanh mà thị hiện
Xoá tan vô minh, ngộ nhập Phật tri kiến
Bảy đóa sen ngời rạng những bước đầu tiên
Bảy sắc cầu vồng nâng gót ngọc
Cung trời Đao lợi ngát hương hoa
Tưng bừng tiếng nhạc loan chúc tụng
Vầng dương giáng thế vụt sáng lòa
Thế gian tham mê nay bừng tỉnh
Nhờ Người thể hiện đức quang minh
Vượt qua ngũ dục quyết hy sinh
Ao nâu sồng quên mình tìm giải thoát
Bốn chín ngày đêm thiền định bất khuất
Dưới cội bồ đề bóng mát chở che
Ma vương, yêu nữ nhục dục si mê
Phải phủ phục dưới lời thề sắt đá
Anh hào quang soi như ngọc trong đá
Từng tia diệu kỳ tắm mát ngàn hoa
Tứ diệu đế bài pháp thăng hoa
Mở khai lối một đời hoằng dương chánh pháp
Rừng Sala vô thường lá rụng
Người ra đi theo gió nghìn trùng
Để lại nhân loại một ý chí kiên trung
Niềm tin chánh pháp bao con tim rung cùng nhịp
Tự thắp đuốc tâm, chúng con xin bước tiếp
Con đường nhân sinh của đấng Cha lành
Đem đạo vào đời lợi lạc quần sanh
Tự tại tâm thanh tinh tấn tu giải thoát

Nguyên Lê – Trích Nguyệt San 63

menu