Bút lam

Bút lam

Tay em nắn nót tạo vần thơ
Ý cứ tuôn ra chẳng đợi chờ
Yêu thương gắn kết vườn hoa đạo
Múa bút mong ghi trọn ước mơ.

Múa bút mong ghi trọn ước mơ
Bao năm tu học dưới hiên chùa
Mai sau em lớn như anh chị
Sống mãi đời lam – chuyện chẳng đùa.

Sống mãi đời lam – chuyện chẳng đùa
Bởi lòng đã sáng tỏ niềm tin
Tin ta, tin Phật, tin người tốt
Dệt hướng tương lai thấm đậm tình.

Tương lai thấm đậm chân tình,
Bút lam thảo nét sen xinh ngạt ngào.

Lam Thanh

menu