BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai kỳ I/2013

BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai kỳ I/2013

Thực hiện lịch trình sinh hoạt của BHD trong năm 2013. Vào ngày ngày 14/4/2013, tại tổ đình tu viện Quảng Đức, GĐPT Gia Định đã tổ chức khoá tu bát quan trai kỳ I dành cho Huynh trưởng các cấp và học viên bậc Kiên. Đây cũng là dịp để anh chị em cùng hướng về ngày Hiệp kỵ chư vị Ân sư, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT GĐPT Việt Nam quá cố.

Giới tử tham gia khó Tu bát Quan trai lần 1-2013 do BHD Gia Định tổ chức

Giới tử tham gia khó Tu bát Quan trai lần 1-2013 do BHD Gia Định tổ chức

Toàn thể giới tử đã vân tập đại hùng bửu điện tu viện thành kính cung thỉnh Thượng toạ Thích Chơn Thức – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định quang lâm cử hành nghi thức truyền bát quan trai giới. Hiện diện trong khoá tu kỳ này gồm có 216 giới tử.

Sau nghi thức truyền giới, dưới sự điều hành của Thủ chúng, đạo tràng đã tụng thời kinh cầu siêu chư vị chơn linh, hương linh, đồng thời nhất tâm hồi hướng công đức cầu an cho anh Uỷ viên Văn nghệ BHD tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc.

Buổi chiều cùng ngày, đạo tràng được tưới tẩm bởi những dòng pháp nhủ an lành từ Thượng toạ Thích Thông Phổ – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định. Thượng toạ đã ban cho các giới tử thời pháp thoại về bảy di tích (bảy tuần lễ) chung quanh bồ đề đạo tràng sau khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Sau thời pháp thoại, đạo tràng đồng tụng nghi thức sám hối của GĐPT.

Một số hình ảnh của khoá tu bát quan trai của GĐPT Gia Định.

                                                                                                                                                                       Tin: GĐPT Gia Định

 

Nguồn: http://www.gdptvietnam.com/

menu