BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử

BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử

Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Tuy thời gian rất ít, nhưng công đức tu tập lại vô cùng lớn. Thọ trì bát quan trai chính là một bước tiến trong quá trình tu tập của người Phật tử.

Nhằm tạo duyên lành cho chị em nữ Phật tử  tại các đơn vị có thời gian huân tập, giữ gìn thân tâm được thanh tịnh, an lạc trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Hơn nữa, các chị em nữ Phật tử ở các đơn vị cũng nhân dịp này có nhân duyên để giao lưu kinh nghiệm về sinh hoạt, về tu tập với nhau. Cùng sách tấn nhau cố gắng thật hành những lời Phật dạy, đem lợi lạc đến cho mình, cho gia đình, cho tổ chức và chúng sanh.

Chủ nhật ngày 25/11/2012 vừa qua, Đoàn Nữ Phật tử BHD Gia Định đã thực tập hạnh xuất gia, tu tập bát quan trai giới tại tu viện Quảng Đức. Thượng toạ Trụ trì tu viện Cố vấn giáo hạnh GĐPT Gia Định đã quang lâm cử hành nghi thức truyền giới cho các giới tử. Ghi nhận có 97 giới tử Nữ Phật tử các đơn vị đã về tu tập.

Sau khoá lễ truyền giới, các giới tử sẽ tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, ngồi thiền, nghe thuyết pháp,…

Một vài hình ảnh truyền giới trong khoá tu:

06de18879566d52f2276585b9b638cab 51209210.p1010126 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tửda6e4256c4236dd0de6a48a6dcaecfec 51209213.p1010127 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử24bc3b63b903ff64e0855518c2c788aa 51209216.p1010130 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tửa51afa7de7b324ec483ae9d595c645de 51209221.p1010138 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tửa6b740d542a29f4f74e7e5a37866be92 51209224.p1010139 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử53d6d7352857d26b717b6cadefef974c 51209232.p1010142 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tửa5610dacae88d6ac3e712bc9c0140116 51209234.p1010143a BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử827d196f296dff74cb647a0c8714c97e 51209239.p1010146 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử13435f27fc639a4ef04009c8138f46f2 51209241.p1010147 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tửcb884114620d287395f10420f0981446 51209247.p1010152 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tửb7aa967be7f4d62d555eb383fe553192 51209252.p1010158 BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử

 Theo http://www.gdptvietnam.com/

menu