BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

Ngày Dũng truyền thống của GĐPT Thừa Thiên vừa được tổ chức trang nghiêm và thân tình vào ngày 17 tháng 3 năm 2013 tại địa điểm chùa Thuyền Tôn, thuộc thành phố Huế.

Ngày DŨNG truyền thống có sự tham gia của gần 80 đoàn sinh thuộc 10 đơn vị trong tỉnh. Trong buổi lễ khai mạc, anh Tâm Định Lê Văn Đại, Trại trưởng, đã thay mặt BQT nói lên ý nghĩa của ngày Dũng truyền thống, nêu bật tinh thần quyết tâm vượt qua bao gian khó của anh em đoàn sinh ngành Thiếu trong thời gian qua để góp phần giữ vững và phát triển đơn vị của mình theo đúng hưóng đi của GĐPT Việt Nam.

Anh Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín Trưởng Ban hướng dẫn BHD GĐPT Thừa Thiên, trong huấn từ của mình, đã tán dương nỗ lực và sự quyết tâm của tất cả đơn vị gia đình và nhất là các trại sinh để đến tham dự ngày trại truyền thống hằng năm này của GĐPT Thừa Thiên. Anh nhắc lại mục đích của tổ chức GĐPT Việt Nam là “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”, và lưu ý tất cả trại sinh hãy lấy tinh thần DŨNG để cùng sách tấn nhau tu học, và để cùng theo đuổi mục đích này.

Sau đó, toàn thể trại sinh cùng hăng hái tham gia các sinh hoạt có nội dung vừa tu học vừa vui chơi theo đúng tinh thần ngày Dũng. Lời ca tiếng hát cùng những nụ cười vui tươi qua các trò chơi các cuộc thi đua hào hứng làm sống động cả một góc rừng, và làm rộn rã thích thú các trại sinh tham dự. Ngày Dũng truyền thống đã kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày, sau bài ca Dây thân ái, tất cả trại sinh cùng BQT và quý anh chị trong BHD cùng nắm tay nhau tin tưởng, ấm áp tình Lam, hẹn tái ngộ trong ngày hội truyền thống của Ngành năm tới.

Vp BHD GĐPT Thừa Thiên

image002 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

image004 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

image006 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

 

image008 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

 

image010 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

 

TraiDungThuaThioem2013 01 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 02 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 03 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 04 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 05 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 06 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 07 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 08 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 09 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 10 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 11 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 12 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 13 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 14 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 15 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 16 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 17 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 18 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 19 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 20 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 21 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 22 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 23 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 24 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 25 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 26 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 27 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 28 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 29 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 30 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 31 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

TraiDungThuaThioem2013 32 BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng năm 2013

Nguồn: Trang nhà GĐPT Việt Nam

menu