Áo Lam Đức Tâm chúc tết Ni trưởng lần cuối – Tân Niên Kỷ Mão

Nào ai có ngờ, Tân Niên Kỷ Mão, cũng chính là dịp cuối cùng những áo Lam Đức Tâm được chúc tết Thầy, được Thầy phát cho những bao lì xì, được lộc đầu năm. Năm nay anh chị em về quê khá nhiều nên buối sinh hoạt tân niên rất vắng,.. Một số hình ảnh quý báu của áo Lam Đức Tâm với Ni trưởng trong ngày tân xuân….

– Bác đang đại diện cả nhà chúc tết Thầy
%name
%name
– Thầy ban đạo từ cho cả nhà trong dịp đầu xuân…%name
%name
%name

– Đây là lộc xuân cùng những bao lĩ xì mà Thầy chuẩn bị dành riêng cho
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

menu