Âm Nhạc Phật Giáo – Thuyết trình Online

Chắc hẳng các anh chị em đã từng nghe tới Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Văn Khuê, tôi cũng từng nghe về Giáo sư

Trong một lần, vô tình vào trang PhatViet.Net, vô tình thấy đươc 1 bài thuyết trình của Giáo Sư tại Tu viên Quảng Hương Già Lam, đề tài Âm Nhạc Phật Giáo. Nghe biết thêm nhiều kiến thức, xin phép được chia sẽ anh chị em cùng nghe nhé

Nguồn http://phatviet.net

menu