[Album Nhạc PG] Rain Of Blessings (Vajra Chants) – Lama Gyurme ft. Jean – Philippe Rykie

[Album Nhạc PG] Rain Of Blessings (Vajra Chants) – Lama Gyurme ft. Jean – Philippe Rykie

Album này là sự hợp tác của Lạt Ma Bhutan Gyurme và nhà soạn nhạc người Pháp Jean-Philippe Rykiel với phong cách âm nhạc Newage của Phật Giáo Tây Tạng.

Được sản xuất tại Pháp. Âm nhạc Phật giáo, với chiêm niệm, thiền định. Sâu, phong phú tiếng nói, linh hồn có thể rửa sạch bụi bẩn mang đến cho bạn những giây phút thoải mái tinh thần.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/playlist/LHJnyZnNdNglBvBTLFJtFGZn?autoplay=true&wmode=transparent

menu