20 năm trăng tròn

20 năm trăng tròn

Hai mươi năm Đức Tâm tuổi trăng tròn
Chung tay gầy dựng mái lam thương
Qua bao thăng trầm luôn vững bước
Sen trắng tinh trì gieo muôn phương

Thời gian ghi dấu bước chân qua
Không gian thay đổi ta nhận ra
Cỏ cây xanh rì tươi màu lá
Nhờ thắm tình thương quá đậm đà

Nhớ xưa mái chùa làng tịch mịch
Chuông chiều ngân tiếng nhẹ nhàng rơi
Nhuộm màu ký ức từ tâm khảm
Nặng nghĩa tình thâm chẳng nên lời

Tình Thầy biển cả như lòng mẹ
Thương đoàn Lam hiền Thầy chở che
Ân cần dạy dỗ bằng gương sáng
Ôi sao ấm áp mộc chân quê

Dưới mái già lam chúng con lớn
Bằng dòng sữa pháp vi diệu âm
Ngọt ngào thắm đượm cùng năm tháng
Đắp bồi tô thắm chữ Đức Tâm

Hữu duyên cùng gặp ở nơi đây
Nguyện cùng gánh vác tay trong tay
Bỏ qua phiền muộn và chấp ngã
Để cho trăng khuyết lại tròn đầy

Hai mươi năm tròn luôn gìn giữ
Màu cờ sen trắng mãi trong tim
Nội quy Quy chế luôn tuân kỷ
Cất bước lên đường tung cánh chim

– Nguyên Hùng

menu