Đội hình – Đội ngũ

2

– Tập họp 1 hàng dọc (giơ 1 ngón, như hình dưới)
– Tập họp 2 hàng dọc (giơ 2 ngón)
– Tập họp 3 hàng dọc (giơ 3 ngón)
– Tập họp 4 hàng dọc (giơ 4 ngón, như hình dưới)
– Giơ 4 ngón tay để tập họp 4 hàng dọc là tối đa. Không có 5 ngón 5 hàng hay 6 ngón 6 hàng …
– Dù có bao nhiêu đội đi nữa, muốn tập họp tất cả, chỉ giơ thẳng (5 ngón) của bàn tay.

Từ http://gdpt.info

Share.

About Author

Comments are closed.