GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

[Video Clip] Dựng lể đài Phật Đản PL 2555

Video Clip dựng lể đài Phật Đản PL 2555 do PV KimSunri thực hiện, mời ace cùng xem