GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Thơ: Tri Ân Nguồn Cội – Minh Đạo

Thơ: Tri Ân Nguồn Cội – Minh Đạo

“Uống nước nhớ nguồn” đượm nghĩa thiêng. Trải bao thế hệ vẫn không quên

[Thơ] Xuân với Tình Lam – Hàn Phong

[Thơ] Xuân với Tình Lam – Hàn Phong

Xuân với tình lam sống lục hòa Ngát trời Sen Trắng thoảng hương xa Từ bi ươm giống trong lòng trẻ Hỷ xả bồi vun giữa ý già Đào luyện chuyên môn – tu học Phật Trui rèn đạo đức- nhớ hành tha Xa lìa tam độc luôn tinh tấn Tỉnh giác lòng mê, tránh

[Thơ] Mừng lễ Hằng Thuận – Minh Đạo

[Thơ] Mừng lễ Hằng Thuận – Minh Đạo

MỪNG LỄ HẰNG THUẬN(21/09/2014) – NGUYÊN TÀI – DIỆU THANH

[Thơ] Nguyện lành trọn duyên – Minh Trung

[Thơ] Nguyện lành trọn duyên – Minh Trung

Thế mà tám năm sau, Thầy đã làm được điều Thầy nói với con. Dù nay duyên Lam của Thầy Trò mình chưa tròn, nhưng đạo tình con lưu giữ. Kính dâng Thầy đôi dòng cảm tác.

[Thơ] Chớ quên nguồn cội – HGT

[Thơ] Chớ quên nguồn cội – HGT

Thế nên đừng nở phụ phàng
Tứ ân khắc giử riêng mang…đáp đền…/.

[Thơ] Tri ân cội nguồn – Minh Đạo

[Thơ] Tri ân cội nguồn – Minh Đạo

(Thành tâm tưởng niệm các bậc tiền bối hửu công). “Uống nước nhớ nguồn” đượm nghĩa thiêng. Trãi bao thế hệ vẫn không quên