GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

[Nhạc Melody – ST Quảng Đức] Vang mãi Diệu Âm

[Nhạc Melody – ST Quảng Đức] Vang mãi Diệu Âm

Vang mãi Diệu Âm – Tàn đông sao lạnh giá, mong xuân về sưởi ấm đất trời. Chợt cơn vô thường đến, đêm nay anh vĩnh viễn xa rồi…

[Ablum] Hát mừng Phật Đản sanh

[Ablum] Hát mừng Phật Đản sanh

Trong không khí hân hoan của muôn triệu người con Phật, chúng ta thành kính chắp tay nguyện cầu cho tất cả mọi người đều phát khởi tâm niệm

[Nhạc trình diễn] Kính mừng Phật đản sanh – NS Chúc Linh

[Nhạc trình diễn] Kính mừng Phật đản sanh – NS Chúc Linh

Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn. Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Đức Thích Ca Mâu Ni

[Nhạc Phật giáo] Vì đạo thiêng

[Nhạc Phật giáo] Vì đạo thiêng

Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian. Từ bi ấm áp xua tan u sầu khóc than

[Nhạc Phật giáo] Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

[Nhạc Phật giáo] Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

Kính lạy Thầy
Hôm nay chúng con về đây
Dưới mái chùa Già Lam

[Nhạc GĐPT] Ngọn Đuốc Tâm Minh – Bửu Ấn

[Nhạc GĐPT] Ngọn Đuốc Tâm Minh – Bửu Ấn

Ngọn đuốc Tâm Minh tiếp truyền cho tâm mình. Truyền đăng đèn Như Tâm Tâm Chánh Nguyên Minh