GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Mùa Xuân tìm hiểu về hạnh Hỷ Xả của Đức Phật Di Lặc

Mùa Xuân tìm hiểu về hạnh Hỷ Xả của Đức Phật Di Lặc

Học theo hạnh Hỷ Xả của đức Phật Di Lặc, anh chị em chúng ta luôn giữ Tâm vô tư bình đẳng trước mọi biến chuyển của cuộc đời, không săn đón, dính mắc, cũng không xa lánh, dứt bỏ

BÀI HỌC THÀNH ĐẠO – Tâm Minh

BÀI HỌC THÀNH ĐẠO – Tâm Minh

Từ bốn bài học chung của sự kiện Thành Đạo, chúng ta có thể rút ra những bài hoc nhỏ cụ thể riêng cho bản thân mình, tập thể mình, đơn vị mình, gia đình nhỏ của mình v..v.. Thân kính chúc Anh Chị Em một mùa Thành Đạo an lạc, thảnh thơi và giải thoát.

Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn”

Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn”

Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, đa số ai cũng thuộc lòng như thế.

Thành đạo

Thành đạo

Trong quá trình thuyết giáo lợi sanh suốt 49 năm để hoàn thành cuộc hành trình chân lý Tự Giác – Giác Tha – Giác Hạnh viên mãn. Đức thế tôn đã tuỳ thuận nhân duyên mà ai mẫn hoá độ. Cho nên cùng một vấn đề không phải lúc nào Phật cũng nói như

Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo –  HT Thích Huyền Tôn

Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo – HT Thích Huyền Tôn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Chào Thành Đạo, mang niềm an lạc đến chư quí hữu thính giả. Chúng tôi, kính mời chư quí vị lắng tâm hướng về Hồng Danh Đức Bổn Sư  Thích Ca trong giờ phút Thành Đạo Giác Ngộ của Ngài cách đây 2.589 năm :

Đức Phật A DI ĐÀ và thế giới Cực Lạc Tây Phương

Đức Phật A DI ĐÀ và thế giới Cực Lạc Tây Phương

———- I. Phật Thích Ca nói kinh Di Đà giới thiệu về thế giới Cực Lạc. Một thuở nọ, tại nước Xá Vệ, trong vườn của thái tử Kì Đà và Trưởng giả cấp Cô Độc, trước 1250 vị A La Hán lớn và đại chúng trí thức như trưởng lão Xá Lợi Phất, đại