GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Ba chất liệu của Người làm Huynh Trưởng GĐPTVN

Ba chất liệu của Người làm Huynh Trưởng GĐPTVN

Pháp thoại H.T Thái Hòa giảng trong Đại hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc ngày 13/10/2012 tại Tu Viện Quảng Đức, quận Thủ Đức, T.P H.C.M

Pháp thoại: Bóng mây – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại: Bóng mây – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Bóng Mây do Thầy Thích Thiện Thuận giảng về đạo Hiếu dành cho độ tuổi Thanh – Thiếu tại khóa tu mùa hè 2007 Bài Pháp này chắc hẳng anh chị em nhiều người đã nghe nhiều lần, nhưng không hiểu sao riêng tôi cứ mỗi lần nghe lại vẫn không kìm

Pháp âm: Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: Cánh cửa hạnh phúc

Bài pháp âm Cánh cửa hạnh phúc do Giảng sư – hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Phật thất 66, Chùa Hoằng Pháp. Mời ace cùng xem và cảm nhận được thế nào là hạnh phúc… [display_podcast] Theo http://phapam.chuahoangphap.com.vn/

1