GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Phim tài liệu: The Buddha – Những câu chuyện về đức Phật

Phim tài liệu: The Buddha – Những câu chuyện về đức Phật

Thế Tôn báo hiếu Phụ Vương

Thế Tôn báo hiếu Phụ Vương

Thích Phước Sơn —o0o— Đức vua nước Xá Di là Tịnh Phạn, từng dùng chính pháp làm phương châm cai trị, lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa nhân dân, mở lòng từ bi đốI vớI muôn loài. Bấy giờ Ngài đang lâm trọng bệnh, các quan thái y hết lòng điều trị, nhưng

Tôn giả XÁ LỢI PHẤT – tấm gương báo hiếu trong tôi

Tôn giả XÁ LỢI PHẤT – tấm gương báo hiếu trong tôi

Thích Nữ Như Lộc  ——– Cứ mỗi độ Vu lan về, hễ nói đến tấm gương báo hiếu thì hầu như mọi người đều nói đến nhân vật nghìn thu sống mãi, đó là Tôn giả Ðại hiếu Mục Kiền Liên. Có thể “tấm gương báo hiếu” trong tôi vẫn là Tôn giả Mục Kiền

[Sách nói] Đường Xưa Mây Trắng

[Sách nói] Đường Xưa Mây Trắng

Đường Xưa Mây Trắng là cuốn sách kể chuyện đời đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti, sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước

Nghịch tăng thượng duyên

Nghịch tăng thượng duyên

 Ở thành Xá-vệ có trưởng giả tên Tài Đức. Ông có một đứa con trai, mới lên 5 tuổi đã được ông dạy niệm “Nam mô Phật”. Đứa bé rất khôn ngoan nên học xong là biết niệm “Nam mô Phật” ngay, do đó được cha rất mực cưng chìu.  Bấy giờ, có một quỷ

Sức mạnh của lòng từ ái

Sức mạnh của lòng từ ái

Tình thương là một động từ.  Và tôi nghĩ một trong những biểu hiện của tình thương là lòng kiên nhẩn và sự tĩnh lặng.  Tình thương như một dòng nước trong mát, nó có khả năng chảy len qua những vách đá, bờ tường ngăn cách để làm dịu mát những phiền não và khổ đau của