GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Trailer Hè Vui Lục Hòa 2011

Cuối cùng clip trailer Hè Vui Lục Hòa 2011 cũng đã được Mr Kimsunri hoàn thành xong. Trong câu chuyện đầu ngày sinh hoạt 31.7, nhóm PV đã trình chiếu cho cả nhà cùng xem. Giờ up lên ace cùng xem lại nhé

Và đây là clip hậu trại Hè