GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 – GĐPT Gia Định

Kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 – GĐPT Gia Định

Theo tinh thần đề án Phật sự BHD GĐPT Gia Định năm 2014 đã được thống nhất, trong đó có việc tổ chức kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 của GĐPT Gia Định. Đây là một Phật sự truyền thống của BHD nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tu học cho Huynh trưởng học viên theo đúng chương trình, thời gian tu học của GĐPT Việt Nam đã ấn định.

Lễ nhập quan và lễ phủ kỳ tang lễ HTr cấp Dũng: Quảng Hội – Lê Cao Phan

Lễ nhập quan và lễ phủ kỳ tang lễ HTr cấp Dũng: Quảng Hội – Lê Cao Phan

Anh Nhuận Pháp Lê Cao Phan là cây đại thụ giữa rừng lam, sự ra đi của anh là mất mát đáng tiếc cho ngôi nhà lam và rằng lam viên khắp nơi trên thế giới giờ phút này đang hướng về đây nơi lễ đường này với niềm tiếc thương vô hạn.

GĐPT Đức Tâm thành kính phân ưu (Cố Htr Quảng Hội)

GĐPT Đức Tâm thành kính phân ưu (Cố Htr Quảng Hội)

Huynh Trưởng Cấp Dũng Nhạc sĩ LÊ CAO PHAN đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 01 giờ 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2014

Lễ Hiệp Kỵ – GĐPT Gia Định năm 2013

Lễ Hiệp Kỵ – GĐPT Gia Định năm 2013

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thể hiện tính chất thiêng liêng và tinh thần tri ân, báo ân của từng lớp Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Gia Định

[Khấp báo] Huynh trưởng Cấp Dũng Nhật Hồng – NGUYỄN ĐỂ từ trần

[Khấp báo] Huynh trưởng Cấp Dũng Nhật Hồng – NGUYỄN ĐỂ từ trần

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đức Tâm nhận được hung tin: Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Nhật Hồng – NGUYỄN ĐỂ Nguyên Uỷ viên Tổ kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt

Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được TIN BUỒN Hiền Thê của Anh Phạm Quốc Hưng (tác giả của những thiết kế phù hiệu, banner GĐPT) ———– là Chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh năm Mậu Tuất Đã tạ thế ngày 13. 11. 2013 (nhằm ngày mùng 11 tháng 10 Quý