GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Comments

  1. Cái này là nguyên bản kinh Dược Sự luôn mà :)
    .-= Bài viết do MinhTriet [at] nguoiaolam.net giới thiệu: Lưu trữ =-.

    1. uh thì gần như là nguyên bản đó chứ, mà cũng là một buổi thuyết pháp của Đức Phật. Đọc dể hiểu, post lên cho mọi người cùng đọc luôn, hihihi

  2. hoang hoa says:

    tôi đã qui y chùa Dược Sư, và thường tựng kinh Dược Sư, đôi khi không có thời gian tôi đã tụng trong lúc làm iệc, lúc đi , lúc đừng , nằm ,ngồi, và thậm chí khi tắm tôi giật mình thấy mình vẫn tụng…Xin các ngài cho tôi biết có phải làm vậy là phạm thượng không ? có sẽ bị trừng phạt không ? tôi rất sợ nhưng sao tâm mình vẫn như mạch nước không kìm được ?