GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Những bức ảnh kéo dài vô cực

Dưới đây là một số tấm ảnh xuất sắc trong cuộc thi Shooting Challenge với chủ đề ‘Vô cực’ trên trang Gizmodo tuần qua. Chúng mang lại cái nhìn không có điểm dừng với sự sáng tạo không có giới hạn của các tay máy.

  • Theo Ngôi sao