Gia đình Phật tử Đức Tâm, mái nhà Lam yêu thương… – một đơn vị trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định

Lễ Vu lan báo hiếu – Diệu Giác Ni tự

Du trú xứ đang được đại trùng tu, quý Ni Chúng chùa Diệu Giác cũng đã tạo mọi điều kiện để tổ chức buổi đại Lể Vu Lan báo hiếu tại khuôn viên chùa tạm đang được xây dựng. Buổi lể đã diễn ra trang nghiêm, và hoàn thành viên mãn trong niềm hân hoan

Du trú xứ đang được đại trùng tu, quý Ni Chúng chùa Diệu Giác cũng đã tạo mọi điều kiện để tổ chức buổi đại Lể Vu Lan báo hiếu tại khuôn viên chùa tạm đang được xây dựng. Buổi lể đã diễn ra trang nghiêm, và hoàn thành viên mãn trong niềm hân hoan của Phật tử khắp nơi…

Sau đây là một số hình ảnh về buổi lể:

- Dàn lể dâng hoa do các chị Thanh thiếu nữ phụ trách

vulan2012 003 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Quý Ni chúng cùng Phật tử đạo trang Diệu Giác chuẩn bị thức ănvulan2012 004 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 005 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 006 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 007 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Anh LĐT cùng Sư cô Hạnh Bảo
vulan2012 009 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Camera Phổ Khánh Thịnh đang tác nghiệpvulan2012 010 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Di ảnh cố Ni trưởngvulan2012 011 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

vulan2012 012 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Chị đoàn trưởng  cùng các em đoàn Thiếu nữvulan2012 013 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Tượng ngài Quan Thế Âm bên ngoài sân chùa cũvulan2012 015 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
- Bảo tháp cố Ni trưởng ở kế bên khu vực làm lể
vulan2012 018 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Dù chùa đang xây dựng, và lể diễn ra trong ngày thường nhưng Phật tử tề tựu về khá đôngvulan2012 019 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 020 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bé Sydney được mẹ đưa lên dự lểvulan2012 022 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bắt đầu buổi lể, 3 hồi chuông trống Bát nhã thỉnh Phật thượng đườngvulan2012 024 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 025 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Sư phó đang niêm hương bạch Phật, bắt đầu nghi thức lể Vu Lanvulan2012 026 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 027 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 028 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 029 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Htr Nguyên Thành cũng đã đưa thân mẫu đến dự lểvulan2012 030 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 031 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 033 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 035 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bác Gia trưởng dẫn lể Vu Lan
vulan2012 037 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 038 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 039 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 041 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- GĐPT Đức Tâm dâng lục phẩm cúng dường Tam Bảovulan2012 042 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 044 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 046 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 047 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 051 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 052 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 053 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Htr Nguyên Thành đại diện đơn vị dâng tịnh tài cúng dường xây dựng trú xứ Diệu Giác, số tiền mà anh chị em đã phát động tiết kiệm bỏ ống heo trong suốt 3 tháng quavulan2012 054 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 055 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 056 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 057 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 058 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 059 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 060 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Dâng hoa cúng dường chư vị sáng lập viên, tiền bối hữu công GĐPTvulan2012 064 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 065 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 066 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 068 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

vulan2012 070 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Dâng hoa tưởng nhớ Cửu huyền thất tổ, liệt vị chư tiền linh
vulan2012 072 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Quý ni chúng dâng hoa tri ân Sư Phó Diệu Giác
vulan2012 076 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 078 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Đại diện Đạo tràng Chùa Diệu Giác dâng hoa tri ânvulan2012 080 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 083 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- 3 anh chị huynh trưởng đại diện Đức Tâm dâng lể phẩm cúng dường, và tri ân đến quý Ni chúng chùa Diệu Giác đã yêu thương và che chở cho đơn vị suốt hơn 20 năm quavulan2012 084 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 085 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 086 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 087 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 088 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 089 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
- Htr Nguyên Thành dâng lể phẩm cúng dường thân mẫu nhân lể Vu Lan
vulan2012 093 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 094 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Những đóa hoa tươi thắm chuẩn bị cho lể cài bông hồng mùa Vu Lan

vulan2012 095 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

vulan2012 100 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 101 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Cài bông hồng vàng cho quý Ni sư
vulan2012 108 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 109 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 110 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 111 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 112 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Theo lời dạy của Cố Ni trưởng, Phật tử đến với chùa Diệu Giác, dù còn mẹ hay mất mẹ đều được cài một bông hồng tươi thắm. Phật tử còn có mẹ hay mất mẹ, Cố ni trưởng muốn mỗi Phật tử được cài hoa hồng để vẫn được ấm áp trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, cho dù mẹ không còn…vulan2012 113 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 114 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 115 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 116 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 117 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 118 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 119 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 120 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 121 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 122 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 123 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 124 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 125 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 126 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 127 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 128 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 130 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 131 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 132 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 133 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

vulan2012 140 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 141 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 143 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 144 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
- Sau khi hoàn tất, Quý Phật tử cùng dùng bữa trưa tại trú xứ
vulan2012 152 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Một Sen non dể thương của đơn vịvulan2012 153 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bên ngoài, đội ngũ giữ xe vẫn đang làm việc rất tích cực…vulan2012 154 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG vulan2012 155 Lễ Vu lan báo hiếu  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

Đại lể Vu Lan PL 2556 đã hoàn thành viên mãn trong niềm hân hoan của Quý Ni chúng, Phật tử cùng áo Lam Đức Tâm. Kính chúc tất cả có một mùa Vu Lan thật an lành, ấm áp bên gia đình.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)


Comments

 1. Bé An says:

  NHớ mãi mái nhà lam :40:

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. las artes says:

  Với những người không còn cha mẹ trên cõi đời, có thể làm những gì đó để cầu nguyện cho cha mẹ mình, hướng nghĩ đến cha mẹ. Nếu còn cha mẹ trên đời, bạn là người đang có diễm phúc đó. Hãy trở về với cha mẹ, nếu bạn ở xa thì hãy gọi điện thoại, gửi một lá thư… Bạn có thể làm điều gì đó tốt đẹp, đem đến cho cha mẹ niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ, có thể là cái nắm tay, có thể là lời nói, lời xin lỗi, cũng có thể là sự cảm thông.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)