GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Bài 2: Làm Quen với Guitar

Bài 2: Làm Quen với Guitar

Xem lại phần 1: Nhạc lý cơ bản – các khái niệm I. Cấu tạo Headstock (đầu đàn) Nut (lược đàn) Machine heads (bộ trục lên dây đàn hoặc những chốt chỉnh dây) Frets (những phím đàn) Truss rod Inlays (khảm, dát) Neck (cần đàn) Heel (acoustic or Spanish), neckjoint (electric) Body (thân đàn) Pickups

Nhạc lý cơ bản – Các khái niệm

Nhạc lý cơ bản – Các khái niệm

Âm nhạc là gì? Âm nhạc là một môn nghệ thuật phối hợp âm thanh theo những quy luật nhất định để diễn đạt tình ý của con người. Tuy nhiên không phải âm thanh nào cũng là âm nhạc mà chỉ những âm thanh có tính nhạc được thể hiện qua 4 đặc tính

Bài 01: Nhạc Lý Cơ Bản

Bài 01: Nhạc Lý Cơ Bản

Âm nhạc là gì? Âm nhạc là một môn nghệ thuật phối hợp âm thanh theo những quy luật nhất định để diễn đạt tình ý của con người. Tuy nhiên không phải âm thanh nào cũng là âm nhạc mà chỉ những âm thanh có tính nhạc được thể hiện qua 4 đặc tính