GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Thư ngỏ: Xuân – Sẻ chia yêu thương – Ất Mùi 2015

Thư ngỏ: Xuân – Sẻ chia yêu thương – Ất Mùi 2015

Thư ngỏ chuyến công tác từ thiện cuối năm: Xuân – Sẻ chia yêu thương Ất Mùi 2015 do GĐPT Đức Tâm thực hiện, xin được kêu gọi sự chung tay sẻ chia

[THƯ NGỎ] Chương Trình Từ Thiện Mùa Xuân Yêu Thương 2014

[THƯ NGỎ] Chương Trình Từ Thiện Mùa Xuân Yêu Thương 2014

Với khả năng có hạn của anh chị em trong đơn vị chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu trong danh sách. Nay chúng tôi xin kêu gọi tinh thần chia sẽ mùa xuân ám áp từ phía quý vị bạn bè thân hữu cũng như màu Lam gần xa, cùng chung tay với chúng tôi trong hành động nghĩa cử cao đẹp này.

Đăng ký nhận Kỷ yếu 20 năm GĐPT Đức Tâm

Đăng ký nhận Kỷ yếu 20 năm GĐPT Đức Tâm

Chung vui với Đệ Nhị Thập Chu Niên của GĐPT Đức Tâm, hôm nay BBT trang nhà sẽ gửi tới các anh chị em Lam viên khắp nơi một chương trình đặc biệt: Tặng miễn phí cuốn kỷ yếu 20 năm của đơn vị [notification type=”standard”] Cuốn kỷ yếu được thiết kế, dàn trang khá