GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Lể tiểu tường – Cố Ni Trưởng Bảo Nguyệt

Lể tiểu tường – Cố Ni Trưởng Bảo Nguyệt

Mới đó mà đã được 1 năm, ngày Thầy mất… Sáng ngày 8.2.2012, tại Diệu Giác Ni tự, Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lể Tiểu tường của Cố Ni trưởng… Có rất nhiều Tăng Ni, Phật tử về tham dự lể Tiểu tường của Cố Ni trưởng… Một số hình ảnh về lể

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BẢO NGUYỆT

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BẢO NGUYỆT

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BẢO NGUYỆT (1943 – 2011) Viện chủ chùa Diệu Giác. **** Ủy viên Từ thiện Ban Đại Diện Phật giáo quận 2, Tp.HCM Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 2, Tp.HCM —-oOo—- Cố  Ni trưởng Thích Nữ Bảo Nguyệt, Pháp danh Tâm Nhượng,

[TỔNG HỢP] Tang lể Cố Ni Trưởng Thích nữ BẢO NGUYỆT

[TỔNG HỢP] Tang lể Cố Ni Trưởng Thích nữ BẢO NGUYỆT

Sáng chủ nhật, hôm Thầy vừa tịch: Lể nhập quan Đức Tâm thọ tang Cố Ni trưởng Đưa di ảnh Cố Ni trưởng về lể Tổ Lể nhập bảo tháp

Cảm niệm của GĐPT Đức Tâm trong Lể Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng

Cảm niệm của GĐPT Đức Tâm trong Lể Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng

CẢM NIỆM CỦA GĐPT. ĐỨC TÂM TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG VIỆN CHỦ CHÙA DIỆU GIÁC(25/02/2011) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh . Phụng vì Tân Viên Tịch, Từ Lâm Tế Tứ Thập Tam Thế, Liễu Quán