Gia đình Phật tử Đức Tâm, mái nhà Lam yêu thương… – một đơn vị trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định

Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà – Diệu Giác Ni tự

Nhân ngày vía Đức Phật Adida, Quý bác trong ban Đạo tràng chùa Diệu Giác đã phát động tổ chức đêm hoa đăng mừng. Lời thỉnh cầu đã được chư Ni chùa Diệu Giác hoan hỷ chấp thuận. GĐPT Đức Tâm chúng ta cũng đã không đứng ngoài công tác Phật sự này. Đức Tâm

Nhân ngày vía Đức Phật Adida, Quý bác trong ban Đạo tràng chùa Diệu Giác đã phát động tổ chức đêm hoa đăng mừng. Lời thỉnh cầu đã được chư Ni chùa Diệu Giác hoan hỷ chấp thuận. GĐPT Đức Tâm chúng ta cũng đã không đứng ngoài công tác Phật sự này. Đức Tâm được Quý Bác tin tưởng giao cho khâu âm thanh, ánh sáng và 3 tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ngoài ra MC cho chương trình chính là anh LĐT của Đức Tâm…

Lần đầu tiên đêm Hoa Đăng Vía Phật Adida được tổ chức, tuy nhiên buổi lể đã thành tựu viên mãn trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Một số hình ảnh về đêm Hoa đăng lần đầu tiên được tổ chức tại Diệu Giác Ni tự do nhóm Phóng viên trang nhà Đức Tâm thực hiện, mời ace cùng xem:

- Những chuẩn bị cuối cùng, xếp nến vào các vị trí…

hPpRc Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

NxlIe Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Phần ánh sánh do anh Thảo phụ trách, kế thừa lại từ anh Nguyên Thuận
Ftsah Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Những chiếc lồng đèn do chính tay các Ni sư và Phật tử thực hiện, trang trí hoa lên nhìn càng đẹp
aXOZ3 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
1U9Xw Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

nvy1F Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
GXp5N Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Các chị nữ chụp tấm hình “mở màn”…
TfCQY Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

CSofQ Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Những chiếc lồng đèn do Cô Hạnh Hải thực hiện, dĩ nhiên nhiều Phật tử hổ trợ Cô… Tuy nhiên ban đầu không có đèn đẹp như vậy. Ngay trước đó 1 hôm, cũng đã khuya, có 1 Phật tử cùng gia đình lên lể Phật và phát tâm cúng dường  đèn để bắt vào lồng đèn,… Với phát tâm của anh Phật tử, công viêc đến hơn 12h khuya mới xong, và kết quả, những chiếc lồng đèn trở nên thật lung linh, thật đẹp,… Xin tán thán công đức của anh Phật tử cùng gia đình anh…

rwPSF Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Hoa_tinhthuong đang… mải mê châm đèn.
SchQE Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bắt đầu chương trình Vía Phật Adida
lhuHg Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
tWGQy Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
gvcXD Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
6Xp87 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

h6kCb Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
biOVv Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
Y9Kdv Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
86Vqo Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
vZkTw Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
IXUiL Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Sư Phó Thích nữ Như Trí niêm hương bạch Phật
g92 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Lần đầu tiên tổ chức, nhưng quý Phạt tử về tham dự khá đông
2ERgS Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- 1 tấm test chức năng panama…
YTK64 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bảo tháp của Thầy lung linh trong đêm
fA3Cr Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Ni sư Hanh Nghiêm giới thiệu công hạnh của Đức Adida
GuCtd Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Sư Phó Như Trí tuyên đọc 48 đại nguyện của Đức Phật Adida
jmU48 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

jazUd Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
1ySB0 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
mG8AM Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
pfuLo Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
u78CD Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
cTfdw Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
xpsvc Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
20SFV Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Anh Nguyên Thành đang thắp các ngọn nến cho Chư Ni
LSj2d Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
G6nbI Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Anh MC Nguyên Hùng…
jZCYA Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Những ngọn đến được thắp sáng, ngôi Diệu Giác Ni tự trở nên thật lung linh trong đêm…
kdwP0 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
aj5o Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Các em bên nhà tình thương cũng tham dự khá đông
WRNTp Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Các điệu của chùa Diệu Giác.
AR1Jc Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Những ngọn nến được thắp theo hình tướng của chiếc Huy Hiệu Hoa Sen, tiếc là không đủ chổ để thắp đủ 3 cánh dưới…
1n6uV Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
SvVaP Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
NGcvp Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

bNUI Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Ban nhạc GĐPT Đức Tâm tham gia với 3 tiết mục: 1 tiết mục kinh nhạc Chánh Kinh trong trường kinh Adida do NS Võ Tá Hân phổ nhạc, 1 kinh nhạc danh hiệu Phật Amitopho (ace được nghe khi vào trang nhà Đức Tâm), và bài hát Dâng Hoa do TT Thích Chân Quang sáng tác…
HQCeV Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

WoL2S Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
0wpSr Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
N5fAu Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Camera Kimsunri vẫn miệt mài tác nghiệp, chờ đón xem những thước phim về chương trình từ anh nhé
Qm1ax Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- PV chuyên nghiệp khác đang ghi hình, để xem khi nào có xin Cô về up cho ace cùng xem…
eoslP Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Một vài hình ảnh đẹp, những ace áo Lam đang thành tâm hướng về đức Phật Adida
piv5A Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
A932f Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
IxGXm Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
kAWZH Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
Pv9gr Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
slWgJ Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
Z3cLt Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
yjMtk Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
nzpa Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
aqe4j Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
kfDNX Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Lúc này trăng đã lên cao, tròn và sáng vằng vặc… Đang ngồi nghĩ mệt thấy đẹp nên ngẫu hứng làm vài tấm…
IN4J2 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
c0AL Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG
kABs Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Chương trình lúc này đã thập phần viên mãn, ace còn ở lại cùng chụp tấm hình lưu niệm
mLIl Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Các anh em ngành nam
VU8y3 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Tintin đang… phá lồng đèn của Cô Hạnh Nhẫn… icon smile Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

x6V1y Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- 2 chị đại diện của đoàn Thiếu Nữ
BPZ2h Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Bộ ba đang nổi tiếng với nhiều… tai tiếng của đoàn Nam
XPSfq Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

8q9ic Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- 2 chị chụp hình với đệ tử mới nhất của Sư cô CVGH
zWqs9 Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Sư cô Hạnh Thuận đang châm lại các ngọn đèn
lktTG Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Quý Ni Sư chụp hình lưu niệm
1IwaZ Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Những chú điệu thật dể thương
AxITG Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Chị em nhà… Vân “voi”
ZwgJN Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Sư cô Hạnh Hải, 1 trong những Sư Cô đã dành nhiều thời gian để thực hiện lồng đèn trang trí cho đêm hoa đăng
g1W8D Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Lúc này tất cả đã gần về hết, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi Ni tự Diệu Giác, không gian lúc này vẫn còn thật đẹp, thật lung linh
8kp4F Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà  Diệu Giác Ni tự  GDPTDUCTAM.ORG

- Đêm hoa đăng vía Phật Adida đã hoàn thành trong niềm hân hoan của tất cả mọi người,… Xuyên suốt chương trình, quý Ni Sư nhiều lúc không kìm được xúc động khi nhớ về người Thầy đã khuất,… Lần đầu tiên tổ chức, nhưng chắc là năm sau không thể thực hiện được. Vì trú xứ sẽ xây dựng lại sau lể Tiểu tường của Cố Ni trưởng, theo tâm nguyện của Thầy… Vì thế ai cũng muốn nán lại lâu hơn để được chiêm ngưỡng mái chùa thân thương lâu hơn…

- Nhân ngày Vía Đức Adida, xin gửi đến anh chị em lời chúc thanh tịnh và an lạc nhất . Cầu mong nhờ sức đại từ bi của Đức Phật Adida mà mọi người đều được an trú trong chánh pháp, vô lượng Quang, vô lượng cát tường của Đức Adida…

Link tải về trọn bộ ảnh gốc Click vào để tài về, link download sẽ hết hạn vào ngày 15.12

 • BBT trang nhà GĐPT Đức Tâm thực hiện

Nếu ace thấy bài viết hay hãy nhấn nút +1, nhấn nút Like hoặc Share để chia sẽ bài viết
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà - Diệu Giác Ni tự, 10.0 out of 10 based on 1 rating


Comments

 1. Akirazoo says:

  Đẹp quá đi…..hjhjhj :38:

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. tintin says:

  Đẹp quá Anh Trân ơi, hôm nay thật hay và ý nghĩa! Nhưng mà em đính chính… em đâu có phá lồng đèn đâu, huhu :43:

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  1. tranguyen says:

   ai biết đâu, thấy sao bình luận vậy mừ :40: :40:

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 3. Phước Nhẫn says:

  Cảm ơn anh Trân nhé. Những hình ảnh đẹp quá. Chắc sang năm tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh trong GĐPT quá. Cảm ơn tất cả anh chị em đã chung tiếng niệm A Di Đà trong từng từng Phật sự thời gian vừa qua. Chúc mọi người luôn luôn an lành.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  1. tranguyen says:

   cảm ơn anh, nhờ máy của anh chụp đẹp quá… hiệu ứng có sẳn hết,ko cần chỉnh gì nhiều, mà ra ảnh vẫn đẹp :31:

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 4. Nguyen Anh says:

  Một đêm thật ý nghĩa, cứ muốn lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp này…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  1. tranguyen says:

   Thảo nào thấy có người cứ nán lại chưa muốn về, thì ra là Nguyen Anh :39: :39:

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Nhuận Thảo says:

  Đẹp thật, 1 đêm thật là ý nghĩa :4:

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. lò thị minh thi says:

  Quá đẹp…Những tấm lòng…A Di Đà Phật!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. Thanh Cẩm says:

  Nam Mô A Di Đà Phật. Mình là người thực hiện quay phim và dựng phim , phim đã xong chờ kiểm duyệt , rồi mình sẽ pots lên cho các Bạn cùng xem và bình luận

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  1. tranguyen says:

   Chân thành cảm ơn anh Thanh Cẩm… khi nào có anh vui lòng email link qua cho BBT nha – mail@gdptductam.org. Xin chân thành cảm ơn Anh

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Thanh Cẩm says:

   Studio Thành Được hân hạnh gởi GĐPT Đức Tâm đường Link để xem phim Hoa Đăng Đêm Di Đà-Chùa Diệu Gíac

   Thời lượng phim 70 phút ……….Hiện giờ phim đang tải lên nếu chưa xem được phải chờ sau 2h

   http://youtu.be/JMy78Ucyk0c

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
   1. tranguyen says:

    Quá tuyệt vời, xin cảm ơn anh, để em đưa lên thành 1 bài viết… :4:

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)